DEEL 16 (DIE EINDE)

GERRIT

O nancy, ek kan nie nog betrokke raak by hierdie scams nie. Enough is engouch is enough. My nellies is op en ek kan glad nie conentrate op my werk nie. my ma het gesê mens moet oppas vir die klip in die pad as jy hom sien, want jy gaan jou voet lelik stamp

HY LOER WEER IN DIE KOEVERT EN SIEN DIS BAIE GELD. DIE EERSTE KEER TOE HY GEKYK HET HET NIE NIE BESEF DAT DIT SO BAIE IS NIE. HY KYK NA BAZIL, WEER IN DIE KOEVERT, NA DRAADKAR EN DAN NA BUFFELBEES EN PROTTER

GERRIT

Girlfriend…..Mona, Mona, Mona (sing hy) na Bazil se kant toe.

DRAADKAR WYS VIR HOM OM STIL TE BLY

BAZIL SMILE

BUFFEL EN PROTTER GAAN OP ’N STOEL SIT ELKE EEN MET ’N VROUETYDSKRIF IN DIE HAND

GERRIT STAAN VIR ’N RUKKIE ROND, KYK NA DIE DR SE TOE SPREEKAMER DEUR.

GERRIT

Is die Dr hier? Alleen?

BAZIL

Ja, hoekom?

 

GERRIT VERDWYN BY DR SE DEUR IN SONDER OM EERS TE KLOP

BAZIL WIL KEER, MAAR GERRIT IS IN

INTERKOM LUI

BAZIL ANTWOORD

Ek is jammer Dokter maar……

BAZIL BESEF DAT DIE DR DIE INTERKNOPPIE PER ONGELUK GEDRUK HET EN NIE VAN PLAN WAS OM TE BUZZ NIE…

KREUN EN STEUN GELUIDE MET BAIE GEFLUISTERDE LIEFDESWOORDIES SPEEL OOR DIE SPEAKER. SOEN GELUIDE. GERRIT WAT SAGGIES GIL. DIE DR. WAT DIEP KREUN GELUIDE MAAK.

GERRIT SE STEM OOR INTERKOM.
O jou lawwe ding…ondersoek my behoorlik

BAZIL KYK NA DIE INTERKOM, DAN NA DRAADKAR.

DRAADKAR OMHELS VIR BAZIL EN KYK HOM VAS IN DIE OÊ. DRAADKAR VAT WEER DIE STETOSKOOP EN SIT DIT OP SY BORS NEER…..DOEF DOEF OOR DIE LUIDSPREKERS. BAZIL SMILE.

 

DRAADKAR.
Daai klippies is oppad Kathu toe, dalk maak ek nog vir jou ’n mooi, blink ring, net vir jou , Babes.
DRAADKAR VAT AAN DIE GOEDKOOP HANGERTJIE OM SY NEK EN RUK DIT AF. HY HAAL DIE RING VAN DIE KETTING AF EN GEE DIT VIR BAZIL. BAZIL VAT DIT BAIE ONSEKER. WEET NIE WAT OM DAARMEE TE DOEN NIE.

BAZIL
DEURMEKAAR.

BAZIL
Wat bedoel jy?

DRAADKAR

Sien, ou Giel wat sy vrou so slaan en in Kanthu ’n ‘kat’ het, vervoer die diamante vir ons sonder dat hy weet. Ons steek dit iewers aan die trok weg en ons connections in Kathu haal dit af. Maar ek het die mooiste diemand vir jou uitgehou, die grootste een.

HULLE HOU MEKAAR VAS. DRAADKAR HAAL DIE MOOISTE DIAMANT UIT SY GATSAK EN SIT DIT IN BAZIL SE HAND. DRAADKAR VAT BAZIL SE HANDE IN SYNE EN VOU DIT TOE.

BAZIL

Kyk mooi na die outjie, een van die dae is hy aan jou vinger. Hierdie diamant soek al lankal na ’n lêplekkie, gaan sit hom in die gou ring, dis joune.

DRAADKAR VAT DIE DIAMANT EN RING BY BAZIL, SIT DIE RING EN DIAMANT IN BAZIL SE LINKERHAND, MAAK SY HANDE TOE EN GLIMLAG.

BUFFELBEES

Wat gaan daar in die Dokter se spreekamer aan? Dis vreeslike geluide. Klink of daai Gerrit outjie in pyn is….hoor net

NOG GELUIDE OOR INTERKOM.

PROTTER AAN BUFFELBEES.

Fokkit, love is in the air, my bru….

 

TWEE BIKERS OP STOELE KYK NA DIE SPUL EN VEE TRANE AF.
HUIL.

BUFFEL HOU VIR PROTTER OM SY SKOUERS VAS OM TE TROOS.

HULLE IS DUIDELIK BAIE DEURMEKAAR MET DIE HELE SPUL, MAAR OP ’N MANIER IS DIT VIR HULLE MOOI. HULLE SMILE.

BAZIL EN DRAADKAR SOEN, KYK IN MEKAAR SE OË, DAN NA DIE INTERKOM EN LAG SAAM.

GELUIDE OP INTERKOM DOOF UIT.

BAZIL EN DRAADKAR KYK SAAM NA DIE RING EN DIAMANT IN BAZIL SE HAND. HOU MEKAAR DAN VAS. LIGTE AF. LOVE BITES SPEEL SAGGIES OP AGTERGROND.

DEEL 15 (Baie geld)

GERRIT VAT PER ONGELUK BAZIL SE HANDSAKKIE MET DIE SWART SAKKIE IN
EN STAP SAAM UIT

BAZIL HET NOU WEER GERRIT SE SAKKIE GEVAT VAN PURE SENUWEES. HULLE HANDSAKKE LYK AMPER DIESELFDE WANT HULLE HET DIT SAAM BY DIE CHINA SHOP GAAN KOOP, DAAROM MERK HULLE NIE ONMIDDELIK OP DAT HULLE MEKAAR SE HANDSAKKE GEVAT HET NIE.

BAZIL MAAK DEUR TOE. KLANK VAN MOTORFIETS WAT START EN RY. GERRIT WAT KOEBAAI GIL.

ALMAL WEG EN SPREEKKAMER IS LEEG. NET ’N FLOU LIG WAT AAN IS.
NA ’N RUKKIE…

 

BAZIL STORM DIE SPREEKKAMER BINNE

SIT DIE LIG AAN

HARDLOOP LESSENAAR TOE

SOEK

KRY NIKS

STRESS

DRAADKAR KOM IN

DRAADKAR.

Wat is fout,

BAZIL

My handsakkie. Ek het Gerrit s’n per ongeluk gevat en hy myne. Toe ek my lip ice uit die sakkie wou haal sien ek dat dit nie my sak is nie. En jou pakkie is in my sakkie wat nou by Gerrit is. O my Gosh…Ek is op onder dit alles.

DRAADKAR STAAN EN KYK NA BAZIL SE ‘PERFORMANCE’ VAN AAN DIE HANGERTJIE MET ’N GOUE RING DAARAAN WAT OM SY NEK HANG. DIS SOMMER ’N GOEDKOOP STUKKIE HANGERTJIE WAARAAN JY ’N BADPROP VASMAAK. BY DIE HARDEWARE GEKOOP.

BAZIL KYK VIR DIE EERSTE KEER LANK NA DIE RING EN HANGERTJIE OM SY NEK

 

DRAADKAR

 

So? Dis mos nie so erg nie…Julle kan mos net weer sakkies omruil. Niemand hoef te weet nie.

BAZIL

Jou swart sakkie is in my sakkie. Sê nou hy grou in my sak en kyk wat daarin is en kom om dit af?

DRAADKAR

Relax…..moenie worry nie. Ons moet jou ‘pasient’ gaan spuit. As Gerrit op daai sakkie afkom en daarin kyk, sal hy jou laat weet. En dan sal ons hom laat weet om sy mond toe te hou anders…

DRAAKAR MAAK ’N BEWEGING OOR SY EIE KEEL OM TE DEMONSTREER DAT HULLE GERRIT SAL DOODMAAK AS HY UITPRAAT. DRAADKAR IS DUIDELIK NIE BAIE GESTRES OOR DIE SAKKIE STORIE NIE. HY WORRY MEER OOR DIE SIEK OU BY DIE WAREHOUSE.

HULLE STAP UIT.

 

_____________________________________

 

VOLGENDE OGGEND.

BAZIL KOM IN. SIT LIG AAN. MAAK VENSTER OOP EN HARDLOOP TELEFOON TOE OM TE BEL. HY DIAL GERRIT SE NR. NIKS ANTWOORD. STRESS. BANG. TRIPPEL

BAZIL.

Ag vader tog…Gerrit…andtwoord tog die foon, of kom net hierheen…

PRAAT HY MET HOMSELF.

DRAADKAR, PROTTER ENDER BIKER KOM IN. HULLE LYK MOEILIK. GEREED VIR BAKLEI. GEREED OM TE VRA ‘WAAR DE FOK IS DIE SAKKIE’?????

BAZIL

Hy julle, relax, asseblief, ek probeer vir Gertruide kry om my handsak te bring. Niks is fout nie. Ek belowe……wil julle koffie he?…..Alles is onder beheer.

DRAADKAR

Ons drink nie koffie nie.
HY HAAL WISKY UIT, DRINK DIT GEE AAN VIR DIE ANDER TWEE

PROTTER

Bel jou vriendjie.

BUFFELBEES

Kom, jy kan nie hierdie plan bedonner nie. Ons sny jou keel morsaf as die plan verkeerd gaan. Jy weet nie met wie jy te doene het nie,……Pansy….

PROTTER.

Draadkar, ek ht jou gesê hierdie is ’n kak storie…..kyk nou wat het hier gebeur.

BAZIL IS DUIDELIK VREESLIK BANG EN SENUWEEAGTIG.

DRAADKAR

Hy, Buffel, stadig. Jy praat mos nie so met ons doc nie. Relax ouens.

’N GERUK AAN DIE VOORDEUR.

ALMAL KYK NA DIE DEUR.

DIS GERRIT.

 

WIL INKOM

BAZAIL SLUIT OOP

HY SIEN ALMAL EN SKRIK

DUIDELIK GROOT SPANNING TUSSEN ALMAL

GERRIT HET BESLIS IN DIE SAK GELOER EN WEET WAT DAARIN IS.

GERRIT GEE BAZIL SE HANDSAKKIE TERUG

BUFFEL ONDERSKEP DIT

GROU DAARIN
HAAL DIE SWART SAKKIE UIT

GOOI ’N HANDVOL DIAMANTE IN SY PALM UIT

GERRIT STAP NADER EN MIK OM EEN TE VAT

GERRIT IS MAL OOR ALLES WAT BLINK

GERRIT MAAK EERS OF HY DIE DIAMANTE VIR DIE EERSTE KEER SIEN, MAAR ONS WEET DAT HY LANKAL AL WEET WAT DAARIN IS.

BUFFELBEES TEL DIE DIAMANTE, EEN VIR EEN. AMPER MET ’N DOM HOUDING.

BUFFELBEES

Stadig stadig seun. Nie so haastig nie. Soek jy jou prints all over hierdie goedjies

GERRIT

Nancy…o nancy. my nellies is op, maar hulle is so beualah. Is hulle genuine? Hulle sê mos ‘Diamods is a girls best friend”…

GERRIT HOU SY HAND UIT MET SY VINGER SO REGUIT OM TE IMAGINE HOE SO ’N DIAMANT AAN SY VINGER SAL BLINK.

BUFFEL

Wie de fok is Nancy? en Nellie

DRAADKAR

Los dit Buffle. dis hulle geheim.

DRAADKAR DUIDELIK WIL DIE ATMOSFEER LIGTER KRY

HY WIL VIR BAZIL TE BESKERM.

DRAADKAR BEGIN INDRUKKE GEE DAT BAZIL NOU SY BOYFRIEND IS, MAAR SÊ DIT NOG NIE IN SOVEEL WOORDE NIE. MAAR DIE MANIER HOE HY AAN BAZIL SE SKOUERS VAT EN ELKE KEER TUSSEN BAZIL EN BUFFELBEES INSTAP (SO ASOF HY VIR BAZIL BESKERM) VERTEL BAIE.

 

DRAADKAR

Raaitou ouens. Hier is die deal. Gerrit jy moet uitvind by daai Mostert vrou wanneer Giel op sy Wiele weer Kathu se kant toe gaan. As jy daardie info het, laat weet jy ons. Dis al wat jy moet doen. Jy vra nie hoekom en wat en waarom nie. Ons wil net weet Wanneer Giel in Kathu is. Finish en klaar.
DRAADKAR PRAAT REGUIT, ERNSTIG EN HERHAAL HOMSELF SODAT GERRIT PRESIES WEET DAT DIT ’N ERNSTIGE SAAK IS.

GERRIT

GEWILLIG OM TE HELP. EXITEMENT. VRYF SY HANDPALMS TEEN MEKAAR, SO ASOF HY ENIGE OOMBLEK GAAN VRA’ VERTEL MY ALLES”….

GERRIT

Ja, hy ry lunchtyd. ek het gehoor die ou Girty sê dat sy so bly is dat die ou, soos sy sê “Etter” weggaan vir ’n week. Kathu toe. Sy sweer dat hy ’n ander vrou daar het, en sy gee ook nie om niewant sy is so gatvol vir die ‘ETTER” en sy wil net alleen wees saam met haar hondjie. Haar vriendin wat daar bly sê altyd dat sy lorrie vir ure, soms ’n dag of twee daar in Kathu by die garage staan waar mens net by die dorp inry…..

BUFFEL

Stadig man….Jy klink soos ’n fokken vrou. Jy sê Giel laat Wiel vanmiddag Kathu toe?

DIE BIKERS KYK VIR MEKAAR, SMILE, VAT NOG ’N SLUK WISKY

DIE INTERKOM LUI

DIS DIE DR. HY HET BY DIE AGTERDEUR INGEKOM.

DRAADKAR WYS HY MOET ANTWOORD

BAZIL RATTEL.

DR VAN ROOYEN VOICE

More, is daar pasiente. Ek hoor stemme. Is ek besig vandag?

BAZIL

Ja, Dr, hier is mense…..hum……..maar….

BAZIL HAKKEL WANT HY WEET NIE WAT OM TE SÊ NIE. GERRIT WYS VIR HOM OM NET TE RELAX. SO MET ’N SLAP POLS EN DAN WYS HY VIR BAZIL OM TE SMILE TERWYL HY PRAAT.

DR VAN ROOYEN SE VOICE

Goed, stuur die eerst pasient maar in….

BAZIL RATTEL EN SY SENUWEES IS KLAAR

BAIKERS LAG

BAZIL VAT VIR GERRIT EN DRUK HOM NA DIE DR TOE.

BAZAL

Maak of jy siek is Girl. Enige iets. Just keep the man busy…..gaan net, asseblief. Sê jy het tennis elmboog of iets van al die BLOW DRY.

 

GERRIT HOU SY ELMBOOG VAS EN TREK SY GESIG IN PYN. STAP DAN BY SPREEKAMER SE DEUR IN.
BIKERS UIT

BAZIL SIT BY LESSENAAR GESIG IN SY HANDE

GERRIT KOM UIT
SMILE
LYK TEVREDE.
TUIT SY LIPPE.

BAZIL

Het jy hom convice girl?

GERRIT

Moenie worry nie, sister, ek is mos ’n acress….sal jou later alles vertel. Vir hierdie performance kry ek ’n Oscar. Dit is meer as net ’n tennis elmboog. Ek het gesê hy moet my behoorlik ondersoek, ek moes ‘hoes’ ook…you know girl.

GERRIT GIGGEL.
BAZIL DRUK SY OE MET SY HANDE TOE EN LAG.

BAZIL IN DIE SPREEKKAMER

ALLEEN

BEL HEELDAG VIR GERRIT

HY ANTWOORD NIE

DAN BEL HY VIR DRAADKAR

HULLE ANTWOORD NIE

HY LEES ’N BOEK

SIT DIT NEER

VUL BLOKKIESRAAISEL IN

LEES DIE HORROSCOPE KLIPHARD.

DRAADKAR, BUFFEL EN PROTTER KOM IN

BUFFEL

 

Waar is daai vriendjie van jou, of is dit jou boyfriendjie? hu?

BAZIL

Hy werk.
Ek probeer al heeldag bel, maar hy antwoord nie.

 

DRAADKAR.

Dis nie sy boyfriend nie. Jy kan mos hoor hulle is ‘sisters’ of so iets…..of is ek verkeerd Bazil?

DRAADKAR VRA DIT MET ’N KLEIN BIETJIE JALOESIE.

BAZIL

Jy is reg.
Ons is net sisters.. Sisters tilly nie met mekaar nie. Bloedskane.

BAZIL PROBEER DIE GESRPEK VERANDER.

BAZIL
Hoekom dra jy jou ring om jou nek, Draadkar?

DRAADKAR SLAAN MET SY VUIS OP SY HART

DRAADKAR
Want dis sy plek die.

 

BIKERS KYK NA MEKAAR. BUFFEL EN PROTTER LAG
DRAADKAR KYK VERLIEF NA BAZIL
DRAADKAR EN BAZIL SE OÊ VAS GEVANG VIR ’N PAAR BEATS.

GERRIT KOM WEER INGETRIPPEL

DRAADKAR GEE VIR HOM ’N KOEVERTJIE.

GERRIT IS OVER THE TOP.

GERRIT

O my word, what is this…..proposal in ’n love letter. Mense skryf mos nie meer loveletters nie. This is romantic……

GERRIT MAAK OOP EN SIEN DIS GELD.

DEEL 14 (Ek weet nie wat om te sê nie)

GERRIT STAAN OP EN LOOP UIT. BAZIL GAAN SIT AGTER SY LESSENAAR, BLAAI DEUR DIE BOEK. SIT TERUG IN SY STOEL. MAAK SY OË TOE, DAN OOP. KYK WEER NA DIE BOEK. LEK SY VINGER NAT EN BLAAI OM.

TELEFOON LUI

Dr van Rooyen se spreekkamers, Bazil wat praat.

VOICE VAN DR VAN ROOYEN

More Bazil, dis Dr van Rooyen. Hoe lyk my afsprake vandag? Ek gaan bietjie laat wees. Kan jy die vroee afsprake na vanmiddag toe skuitf asseblief.

BAIE KORT EN SAAKLIK.

BAZIL

More dokter. Nee wat, dis baie stil. Eerste afspraak is eers vanmiddag 2 uur, en ek sien dat ek geskryf het TBC….to be confirm,…..ek sal vir dokter op hoogte hou.,,..alles reg…vat Dr se tyd….O ja alles is onder beheer en geen foute hier nie…ek sal dadelik laat weet….geniet dit….

totsiens.

 

BAZIL SIT TELEFOON NEER, VERLIG. LAAT SAK SY KOP IN SY HANDE.

O thank God dis ’n stil dag. Ek het nie die krag nie. Ook maar goed Dr kom eers later.

DIE TYD GAAN VERBY. HY KYK OP SY HORLOSIE DAN BY DIE VENSTER UIT,

DUIDELIK WAG HY VIR DRAADKAR HULLE, OM TE HOOR VAN DIE SIEK MAN BY DIE WAREHOUSE, DAN STAP HY OP EN AF, GEE PLANTE WATER, TEL TELEFOON OP OM TE BEL, SIT DIN DAN WEER NEER. STAP OP EN AF. ONGEDULDIG.

MAAK KOFFIE, SIT EN DRINK TYDSAAM. SAK SY KOP OP SY HANDE OP DIE LESSENAAR.

TEL WEER SY KOP OP. DIE TYD GAAN VERBY EN HY HOU DIE HORLOSIE DOP.

BAZIL.

O hel, dis al 4 uur en ek het nog nie eens vir Dr laat weet die 2 uur pasient het nie gekom nie.

HY TEL DIE TELEFOON OP EN BEL.

NET TOE HY DIE NR WIL BEL, KOM DRAADKAR IN. RUSTIG. VOL SMILES. STYWE WIT T SHIRT AAN MET BIKER ONDERBAADJIE AAN. SY NAAM IS SY BORS GEBORDUUR. HELMET IN DIE HAND. SY JEANS DALK ’N BIETJIE TE KLEIN, GESKEUR OP DIE KNIEG. GROOT BELT MET ’N BUCKLE VAN ’N SKEDEL. BAIE AFSHOWERIG. SY HOUDING IS DIE VAN ‘BAZIL, EK HET JOU IN MY WEB GEVANG. NOU IS JY MYNE”

DRAADKAR.

Hey hey. Hoezit? Hoe voel jy, Doc? Jy lyk maar bietjie bleek.

HY PRAAT ASOF NIKS GISTERAAND GEBEUR HET NIE.

En wie wil jy nou bel? Is dit nie amper tjaailatyd nie? Is dok van Rooyen hier?

BAZIL

Nee, hy is nie hier nie. ek wil hom juis bel en sê dat ek vroeer wil huistoe gaan. Ek voel nie lekker nie. My kop is so seer van al die worries.

DRAADKAR

DRAADKAR PRAAT SAGTER EN MET OMGEE

Wat het ek jou gesê: As Draadkar by jou is, is daar geen worries.

Is jy alleen hier.

DRAADKAR STAP NADER AAN BAZIL. BAZIL STAP BIETJIE TERUG. BAZIL IS NIE SEKER OF GISTERAAND SE SCENE ’N FOUT WAS, OF DRAADKAR DIT KAN ONTHOU NIE . ONGEMAKLIK. MAAR DUIDELIK HET BAZIL GEVOELENS VIR DRAADKAR GEKRY.

BAZIL

Hier is niemand nie. Gerrit is blykbaar vol geboek vir die dag. Die hele dorp wil weer hare doen.

DRAADKAR

Het jy die sleutel van daardie agterdeur?
EN DRAADKAR WYS MET SY KOP IN DIE RIGTING VAN DIE DR SE ‘UITGLIP DEUR’.

BAZIL SKRIK, SIT SY HAND VOOR SY MOND.

BAZIL MAAK EEERS ASOF HY NIKS WEET NIE. SKUD SY KOP VINNIG HEEN EN WEER.

DRAADKAR
FLIRTY EN VAT SO AGTER BAZIL SE NEK MET SY GROOT HAND. DAN AF TEEN SY RUG TOT BY SY LAE RUG.

Kom nou, moenie jou dom hou nie. Ek weet daar is ’n agterdeur waardeur Dok Van Rooyen kom sodat hulle hom nie hier voor moet sien nie. Ek hou hierdie possie al lank dop….. my oë mis niks

DRAADKAR WYS SO MET SY WYSVINGER EN MIDDELVINGER NA SY OË, DAN NA DIE DEUR.

BAZIL

Ja, ek het die sleutel daarvoor, hoekom?
Maar jy moet weet, ek mag glad nie in Dr se spreekkamer gaan as hy nie hier is nie. Dis ’n reël.

DRAADKAR.
Bazil, my liewe Bazil. Wat het ek noudie dag vir jou van reël gesê? mmmm? Kom aan sweetlips.
Maar Anyway…

Wil maar net weet. As ons jou ooit weer nodig het om iemand te kom dr is daai die perfekte plek om in en uit te beweeg, nie so in die oog van di mense soos hierdie voordeur nie….by the way, het jy nog van daardie inspuitings vir die pyn. Die ou wat geskiet is sê die pyn kom terug en dis ondraaglik. Maar jy het ’n goeie job gedoen.

BAZIL

Nee, hel, Draadkar. Ek gaan in groot moeilikheid kom.

DRAADKAR.

Kom aan, doen dit, vir my doc. Toe man…asseblief.

DRAADKAR TREK SO ‘KLEIN-HONDJIE’ GESIGGIE WAARVOOR GEEN MENS OP AARDE ‘NEE’ KAN SÊ.

DRAADKAR GAAN STAP NA DIE VOORDEUR TOE, SIT DIT OP SLOT EN STAP NA BAZIL TOE. VAT HOM AGTER SY KOP EN DRUK HOM TEE HOM VAS. SOEN HOM OP DIE VOORKOP….

BAZIL GEE IN. SMILE. VAT AAN DRAADKAR SE WANG. DRAADKAR HOU DAARVAN.

BAZIL STAP NA ’N KASSIE TOE, MAAK OOP EN HAAL INSPUITING UIT. GEE DIT VIR DRAADKAR. DRAADKAR DRUK DIT IN SY BAADJIESAK EN HAAL IETS UIT. SMILE VIR BAZIL BAZIL GEE IN. DUIDELIK VERLIEF NOU.

 

BAZIL

Waar is die res van die ‘gang” vanmiddag?

DRAADKAR

Jy mag nooit ‘gang’ sê nie. Ons is ’n club. Ek is alleen. Ek het ’n gunsie van jou nodig. Hierso, vat hierdie sakkie en hou dit by jou. Moenie dat iemand sien of weet nie totdat ek vir jou sê wat om daarmee te doen. Hou dit net hier by jou. Nie in ’n laai of ’n ding nie. Sit dit in daai sak wat jy altyd so oor jou skouer dra. Jy belowe my jy kyk nie, en praat nie.

BAZIL HUIWER. BANG. MAAR VAT DIE SAKKIE EN DRUK DIT VINNIG IN SY ‘HANDSAKKIE’.
MAAK SY OË VIR ’N RUKKIE TOE, KYK DAN OP DAK TOE, SO ASOF HY WIL SÊ “BERGE VAL OP MY EN HEUWELS BEDEK MY”

BAZIL

As dit drugs is, weier ek om dit te vat. Ek gaan my nie skuldig maak aan sulke goed nie.

DRAADKAR
STAAN AAN DIE VOORKANT VAN DIE LESSENAAR EN BAZIL AAN DIE ANDER KANT

Relax, ons ook nie. Jy mag nie kyk, vat of loer nie. Hou dit net so in die swart sakkie. Ek sal jou op hoogte hou.

Kom hier. Moenie bang wees nie. Draadkar is in beheer….

BAZIL STAP OM DIE TAFEL EN DRAADKAR HOU SY ARMS OOP. IEMAND HAMMER AAN DIE DEUR. DIS GERRIT. DRAADKAR GEE VIR BAZIL ’N DRUKKIE.

BAZIL

Shit, dis Gerrit. wil jy by die agterdeur uitgaan sodat hy jou nie sien nie?

DRAADKAR

Nee, niks om weg te steek nie, of hoe. Het jy? Ek het mos maar net die ‘dokter’ kom sien.

DRAADKAR SMILE EN WYS MET SY KOP VIR BAZIL OM DIE DEUR OOP TE MAAK.

BAZIL

Nee niks nie,

BAZIL KNYP HANDSAKKIE STYF VAS.

BAZIL STAP NA DIE DEUR TOE EN MAAK OOP.
GERRIT KOM IN MAAR SIEN NIE VIR DRAADKAR WAT UIT DIE OOG STAAN NIE.

GERRIT

O herre girl, ek is so moeg. Heeldag mense gehad. Daardie hoedjies en balloontjies het kom highlight en uitblow. My elmboog is so seer want die een het mos sulke woeste kroes hare. Ek weet nie wat sien ’n bag in hulle nie. Dis mos daardie een biker se girty (girlfriend” wat so behep met die hare is. Sy het blykbaar gehoor iemand grou in haar slaai, jy weet? Sy sê sy wil special mooi lyk. Ek sê toe dit gaan ’n moerse mirricle vat om dit reg te kry, maar gelukkig was die hairdryer aan en sy kon nie mooi hoor nie…

BAZIL WYS VIR GERRIT OM STIL TE BLY

DAN SIEN GERRIT VIR DRAADKAR

HY SKRIK
MAAK SKRIK GELUID
GRYP SY BORS VAS (CLUTCH THE PEARLS)
MAAK HOES GELUIDE.

GERRIT

O, jammer, onderbreek ek iets?… o la la hier kom ’n ding. Hallo Ogiesdraad, hoe gaan dit met jou? Lyk of die kat ’n piering melk gekry het.

GERRIT SE MOND HET GEE SIF NIE. PRAAT WAT HY DINK

GERRIT HET VERGEET DAT SY NAAM EINTLIK DRAADKAR IS EN NIE OGIESDRAAD NIE. ’N EERLIKE MISTAKE WAT HY MAAK.

DRAADKAR

Hey, jy onderbreek niks. Wat laat jou so dink? En ek is DRAADKAR. My “kar” is van klipharde blou staaldraad gemaak…..nie OGIESDRAAD OF PRESSDRAAD nie.

DRAADKAR DRUP SY DUIME BY SY BELT VOOR IN EN SPEEL MET SY VINGERS BY SY ZIP ROND OM TE WYS WAT HY MET ‘KAR’ BEDOEL.

GERRIT RATTEL.

GERRIT

Ok, jammer jammer….Draadkar.

BAZIL

Gerrit, kan ons more weer Gail?….ek gaan bietjie vroeer huistoe. Ek voel nie so lekker nie, girl,…..jy verstaan mos. Ons kan more oor lunch tyd gou uitglip en gaan koffie drink.

DRAADKAR

Wat de fok is Gail?

BAZIL

Dis maar ‘om te praat’ in ons taal. Gerrit het dit in die kaap geleer voordat hy Brixton toe gekom het.

DRAADKAR

Dis fucked up.

DRAADKAR VAT ’N HELMET EN GEE DIT VIR BAZIL

GERRIT EN BAZIL KYK NA MEKAAR EN GERRIT MAAK BEWEGINGS MET HANDE EN

VINGERS, SOOS OM TE SÊ ‘EK KAN SIEN DAT JULLE ’N ITEM IS’…

DEEL 13 (Bazil word toe ‘n dokter)

 

DIT IS DIE VOLGENDE DAG.

SPREEKKAMER SE DEUR GAAN OP, KLOKKIE LUI EN BAZIL KOM IN. HY IS EN LYK MOEG, SLEEPVOETE, HY WORRY, SHAKY, SY SENUWEES IS KLAAR EN BAIE BANG OM DIE DR TE FACE. . VAT KAPSTOK WEG.
SIT ‘WATER FROM THE MOON’ VAN CELINE DION OP. PAK DIE SPREEKKAMER REG,

PROBEER OM ENIGE BEWYSE VAN IETS ONWETTIGS WEG TE STEEK EN ALLES SO NORMAAL MOONTLIKT TE HOU VOORDAT DIE DR INKOM. HY STOF HONDERD KEER OP DIESELFDE PLEKKE AF, VEE VOOR DIE LESSENAAR WAAR HY EN DRAADKAR GEVRY HET.

SIT KETEL AAN OM STERK KOFFIE TE MAAK.

WATER FROM THE MOON VAN CELINE DEON SPEEL

DEURKLOKKIE LUI

BAZIL SKRIK, GRYP SY HALS VAS. KYK MET GROOT OË NA DIE DEUR. SY WANGE BOL EN DAN BLAAS HY SY ASEM UIT. SY SY HANDPALMS LANGS SY GESIG.

GERRIT IN.

GERRIT.
BAIE OPGEWEK. CHIRPY. LOOP VINNIG KORT TREETJIES.

Mornings, mornings, meisie. Hoe gaan dit vanmore. Enige fresh, new gail to start the day with…?

GERRIT STOP IN SY SPORE, DRUK SY HANDE IN SY SYE SODAT HY SOOS ’N SUIKERPOT LYK. HY TREK SY SKOUERS TERUG EN LAAT SAK SY KEN TOT OP SY BORS. GLUUR NA BAZIL.

My God, kyk hoe lyk jy? wat is fout, girl, lyk of jy ’n spook gesien het.

BAZIL

Girl, jy wil nie weet nie. ek is finish. Ek gaan nooit weer dieselfde wees nie. Jy sal nog in die tronk vir my moet kom kuier. What did I do?…..My nellies (senuwees) is op. I am so finish
AS SY SENUWEES ERG OP IS, SLAAN HY GEWOONLTIK OOR NA ENGELS)

 

GERRIT.

Nee meisie, vertel. Kom sit hier. ek sal koffie maak. Relax girlfriend. Gail, Gail….do tell everything. Ek is mos jou sister, ek sweer ek sal nie uitgail nie.

GERRIT BY KETEL EN MAAK KOFFIE.

Kom kom, moenie dat ’n girl so wag nie. Het jy ’n patsy gehad, met die verkeerde bag gestrike (sex gehad ) en toe dina sy girty vir jou (moer sy girlvriend hom)?

BAZIL
Nancy (nee) girl. Erger nog. Dit is die pinnickle van crime and romance.

GERRIT
Gail (praat) meisie.
GERRIT GIL NOU AL. IS ERG ONGEDULDIG OMDAT BAZIL SO LANGDRADIG IS MET DIE STORIE.

Is dit iets te doen met daai bikers wat gister middag voor huistoe-gaan tyd hier aangekom het? Wat moes jy nou weer doen girl?. vertel alles tog.

BAZIL

Ja, toe jy hier weg is, kon ek sien hulle is haastig en nervous.
So maak hulle my die noodhultassie kry, verbande en enige ding wat mens nodig het vir operation.
Tot injections.

GERRIT BAIE EXITED.

BAZIL

Jy linda vir my, meisie.

BAZIL.
Nany Linda (ek lieg nie). Ek swear to Jehova.

Draadkar jaag my toe so aan, sit ’n helmet op my kop en daar gaan ons. Ek op die backseat van sy motorbike. Ek moet sê, dit was nogal nie te bad gewees nie

BAZIL VERANDER SY STEM EN VERTEL STYL SO BIETJIE NA ROMANTIES WEES.

Jy kan net imagine, ek op die backseat van daai bike, hou so styf aan sy lyf vas en ek voel my lyf so teen syne skuur. Die man,, moet ek sê ruik to nogal lekker. Brut, dink ek.

GERRIT

Wow, lucky girl, ne? Het jy sy body gevoel? Het jy om sy skouers of om sy maag vasgehou. Het jy jouself nie so bietjie teen hom vasgedruk en pretend jy is barabara vir die spoed nie?

BAZIL

Daai luck was net van korte duur, want toe ons by die groot warhouse deure inry, verander die storie. Daar is ’n stuk of 20 bikers almal staan nervous rond, duidelik gewag vir ons.

Draadkar sit toe sy bike af, beduie ek moet afklim en sit die bike op sy stands.

Hy vat my toe na die agerkamers toe, soos backstage jy weet? en daar is hierdie moerse bar, raadsaal, kamers, seker waar hulle slaap of iets. I dont know. En daar in ’n ding wat lyk soos ’n storerorom, lê ’n man kaal, op sy maag, met net bloed. Ek wou uitpass girl.

GERRIT GRYP SY BORS VAS. DAN SIT HY SY HANDE OP SY MOND. VAT ’N SLUK KOFFIE. SPEECHLES.

GERRIT.
Kaal? Het jy darm ’n glimps na die lunch box toe gevat, girl?

 

BAZIL
Ek het girl, maar nie obvious nie.

Hulle sê toe die man is gewond, in die boud geskiet. Ek moett die koeël uithaal, disinfect, en opstich. Meisie, ek het nog net in my boek van hierdie goed gelees, nog niks practical. Toe vergeet ek die donnerse boek by die werk en ek moet probeer remember.
o Gosh tog.

Dis asof autodrive inskop en ek trek daai sergery cloves aan en begin. Eers trippel daai kort een, Protter, al om my van nuuskierigheid. net soos ’n bleddie paringsdans. Ek vergerg my toe, want hy werk mos so op my nerves en sê: “AG MAN, GAAN SIT NET OP JOU GAT, JY WERK OP MY SENUWEES” Maar toe ek sit sê besef ek dat ek hier met rowwe mense te doen het. Hulle sal my sommer ’n klap gee girl. Draadkar sien dit, kom nader en sê: “Hey dude, gaan uit. Jy kan mos sien doc is besig. Toe toe, almal van julle uit.
En daar vat hy controll en jaag almal uit. Hulle wou nog iets sê maar hy vat controll en jaag hulle. Toe net ek en hy wat daar staan.
Hy kom staan toe so agter my, sit sy hand op my skouer en vra:
“Hoe lyk hy, cope jy, Doc?”
O hy het dit so met feeling gesê

Dit het gevoel ek wou flou val.

GERRIT

Girl, is jy inlove met die man? Klink so asof daar iets aan die broei of kook is by jou…? Jy kan nie met daai straight bags inlove raak nie. Hulle sê dat die gooses baie jessie op hulle bags is en hulle kan net so hart moer soos die mans. Hulle laaik ons mavisse (gays) mos nie baie nie.

BAZIL
Wag nou,…..ek weet nie…..man, dis ’n deurmekaar spul.
So spuit ek die man in met ’n painkiller, gryp daai tang en grou in die wond. Toe ek die koeël kan voel met die punte van die tang sê ek vir Draadkar hy sal moet help. As ek die koeêl gaan uithaal moet hy dadelik handdoeke op die wond sit, want ek weet dit gaan soos ’n foutain spuit
Hy doen toe so.
En daar haal ek die koeël uit en gooi dit in ’n stainless steel bakkie, net soos hulle op die tv maak.

Ek werk toe die wond toe, gee nog ’n inspuiting, maak skoon en sit die stetoskoop so op sy rug.

Ek wou nog vir hom sê om diep asem in en uit, maar toe besef ek hy slaap van die injection. Ek weet nie juis wat ek moes hoor oor die stetoskoop nie, maar ek doen dit maar net om ’n paar stamps op te plak (om die ding dik aan te maak)

BAZIL EN GERRIT LAG.

Toe ek by die deure uitkom, en by die bar instap, staan almal daar. Draadkar staan agter my. Hulle klap toe hande, fluit en skreeu. Mens kon sien dat hulle al so bietjie gedora (dronk) is, maar ek worry nie . Dit was nogal ’n moment girl, al moet ek dit self sê.

Die barman roep my, om my aandag te trek, you know? En gooi ’n blikkie bier na my toe. Dit gebeur so vinnig en ek vang die ding mis en hy val op die vloer. Ek sê toe, nee man, jy kan nie die bier so gooi nie, as ek dit nou oopmaak gaan die ding my bespuit en beskuim. Draadkar lag toe, stap yskas toe, haal ’n bier uit en skink vir my in ’n regte bier glas.
Jirre girl, daai was beaulah.

Dit was seker so na een in die oggend toe hy my huistoe vat. O girl, in die stilte van die donker nag op ’n bike saam met ’n mooi man….what can a girl ask more?

GERRIT

Girl, ek is so Jessie (jaloers) ir jou. Hoe is die pasient? Dink jy daai siek man gaan oorleef? sê nou hy gaan dood, wat gaan jy sê.

BAZIL

ek weet nie….ek worry jong. Sê nou ek het iets fout gedoen? Sê nou die man is oornag dood. Dan moet daar ’n begrafnis wees, en ’n nadoodse ondersoek met fingerprints en al. Ek is finish meisie.

 

GERRIT

Relax. Jy over react nou. As daar iets fout was sou hulle jou weer komhaal het. Ek is seker alles is ok….maar wag, ek moet by die salon uitkom. besige dag vandag. Maar by the way…..ek dink hier is ’n lekker dik slang in die gras…ek ruik ’n rot en jy gaan daai slang uithaal en alles vir my vertel…i must go…
GERRIT LAG BESPOTLIK.

BAZIL

Ok girl, ons praat weer.Ek moet seker na die appoitnment boek kyk om te sien hoe die dag lyk. Ek boek sommer af. Die dokter is nog nie eens in nie…thank God.

DEEL 12 (En toe…)

DAN RUIL DRAADKAR DIE STOTSKOOP OM. SIT DIE OORGEDEELTJES IN SY EIE ORE EN DIE RONDE DEEL OP BAZIL SE BORS.
SPEAKERS AAN….DOEF DOEF DOEF DOEF (BAIE VINNIG)
DRAADKAR GLIMLAG VIR BAZIL
BAZIL GRLIMLAG TERUG.
DRAADKAR BUIG SKUINS OOR EN SOEN VIR BAZIL.

DRAADKAR

Sorry Dok, maar ek kon dit nie help nie. Mind jy as ek jou soen? Ek meen, ek het nog nooit ’n ander man gesoen nie. Dis nogal weird…maar dis lekker. Ek laaikit nogal kwaai…

BAZIL SIT SY WYSVINGER OP DRAADKAR SE LIPPE OM TE WYS DAT HY MOET STIL BLY. BAZIL VAT DAN AAN DRAADKAR SE WANG.

BAZIL
Moenie sorry sê nie…

HULLE GAAN LÊ OP DIE GROND.
OP SPEAKER SPEEL DIE DOEF DOEF DOEF NOG WAT ’N HARTKLOP OOR ’N STETOSKOOP VOORSTEL.
DIE DOEF DOEF DOOF UIT EN MUSIEK BEGIN SAGGIES SPEEL.

GEVOLG DEUR LOVE BITES (ROCK BALLAD)

LIGTE DOOF UIT
STILTE
AF

DEEL 11 (hier begin ouderdoms beperking)

DRAADKAR VAT DIE RONDE DEEL VAN DIE STETOSKOOP WAT OM BAZIL SE NEK HANG.
KYK DAARNA….KYK NA BAZIL
VAT AAN DIE SPEAKER GEDEELTE VAN DIE STETOSKOOP
KYK WEER NA BAZIL
BAZIL KYK TERUG
SPANNING BOU OP WANT DRAADKAR FRONS EN TREK SY SKOUERS OP.

DRAADKAR TREK SY LEERBAADJIE UIT

HY VAT DIE GEHOORSTUKKE VAN DIE STETOSKOOP EN DRUK DIT IN BAZIL SE ORE.
KYK VIR BAZIL IN DIE OE EN GLIMLAG.
BAZIL KYK TERUG MAAR IS BANG. DRAADKAR IS NIE IEMAND MET WIE MENS MOEILIKHEID SOEK NIE.
DRAADKAR VAT DIE RONDE DEEL VAN DIE STETOSKOOP EN DRUK DIT OP SY EIE BORS.
(SPEAKERS……DOEF….DOEF…..DOEF…..DOEF…)
DRAADKAR VAT BAZIL SE HAND EN SIT DIT OOR DIE STETOSKOOP SE RECEIVERTJIE, PLAT HANDE OP SY BORS. BAZIL EN DRAADKAR KYK NA MEKAAR.

DRAADKAR VAT DIE GEHOORSTUKKIES VAN BAZIL SE ORE AF.
SPEAKERS DOOF UIT

DEEL 10 (Middernag in die spreekkamer)

DIT IS 12 UUR IN DIE NAG.

SPREEKKAMER IS DONKER. BAZIL EN DRAADKAR KOM BY DIE DEUR IN. BAZIL VOOR, DRAADKAR BAIE NABY AAN HOM. BAZIL LYK BAIE MOEG, UITGEPUT EN BIETJIE GESTRESS. SIT ’N LIG AAN.
HULLE KYK VIR MEKAAR. DRAADKAR LYK TEVREDE MET HOMSELF, MAAR MOEG EN MENS KAN SIEN HY HET ’N HARDE DAG GEHAD.

BAZIL SE NEK IS SEER EN VRYF MET SY HAND DAAROOR. BAZIL IS FISIES EN EMOTIONAL MOEG.

BAZIL
Genade tog, Draadkar. Ek kan nie glo wat vandag gebeur het nie. Wat het ek gedoen? Ek sal myself nooit vergewe…wat as ek tronk toe gaan…wat as hulle jou vang?….ek sweer, nooit in my lewe weer nie. Dis die eerste en laaste. Ek is finish.
BAZIL PRAAT VINNIG, AANHOUDEND EN BAIE NA AAN TRANE. SOOS HY AANGAAN SAL MENS DINK HY HUIL AL, MAAR DAAR IS GEEN TRAAN IN SIG NIE. DRAADKAR STAAN LANGS HOM, BIETJIE GEIRRITEERD OOR DIE DRAMA EN AANSIT. DRAADKAR IS NIE GEWOOND AAN DRAMATIC QUEENS NIE. MAAR DAN WONDER MENS OF HY NIE DALK DAARVAN HOU NIE? KAN DIT WEES?

DRAADKAR

Jy het ’n lewe gered, Dok…

DRAADKAR SMILE

 

BAZIL

Dink jy so?

DRAADKAR.

Ek weet so. Jy was bleddie goed gewees. Respect man….

DRAADKAR SKUD BAZIL SE HAND EN HOU BAZIL SE HAND IN ALTWEE SY HANDE VAS TER WAARDERING VIR SY BRAWE DAAD. ’N STUKKIE VAN DRAADKAR SE SAGTE HART KOM DEUR, MAAR NIE TE VEEL NIE.

BAZIL IS MOEG. HY GAAN SIT OP DIE VLOER MET SY RUG TEEN DIE LESSENAAR.
DRAADKAR VOLG
DRAADKAR HAAL ’N BAIE DIK KOEVERT UIT SY SAK, GEE DIT VIR BAZIL
BAZIL KYK DAARNA, DAN NA DRAADKAR. BAZIL HUIWER OM DIT TE VAT. HOU SY HAND VOOR SY OË.

DRAADKAR.
Vat dit. Dis jou betaling. Onthou een ding, niks is OOIT verniet nie.

BAZIL

Ek kan nie….Draadkar. Ek voel aardig. Ek is bang, regtig bang vir wat ek gedoen het. Ek het medisyne uit die kas gesteel. Ek is nie ’n dr nie, net ’n ontvangs.

DRAADKAR SMILE SKEEF.
’n Dokter met ’n graad as ’n switch bitch.

DRAADKAR

 

Hey Bazil, relax, dude….luister na my. Jy is my dr. jy is ONS dokter. Ons ken die reëls, maar ken die reëls vir ons?….nee….ons het ons eie reëls….vat die geld.

DRAADKAR DRUK DIE GELD BY BAZIL SE HEMP IN….VAT AAN DIE STETSOSKOOP WAT NOGSTEEDS OM BAZIL SE NEK HANG. KYK NA DIE PLAT GEDEELTE WAT MENS OP JOU HART SAL DRUK. SMILE SKEEF. MAAK ’N SNORK GELUID.

HULLE SIT LANGS MEKAAR OP DIE VLOER
SKOUER TEEN SKOUER
BAZIL SE BENE IS REGUIT VOOR HOM UITGESTREK. DUIDELIK TE MOEG OM KRUISBEEN TE SIT, MOENIE EERS PRAAT VAN OPSTAAN NIE.

DRAADKAR BENE IS OPGEREK, WYD OOP MET SY VOORARMS WAT OP SY KNIEE RUS. SY KOP HANG TUSSEN SY ARMS EN KYK VIR DIE VLOER. HY SWAAI NET SO NOU EN DAN SE KNIEE HEEN EN WEER. BAZIL KYK DAARNA, MAAR KYK DADELIK WEER WEG.
HULE SIT NABY AAN MEKAAR

DRAADKAR

Sê my, wat is dit met die stetoskoop om jou nek?

BAZIL

Dis ‘;n special ding. Mens kan na iemand se hartlop luister. Dis die naaste wat jy aan iemand kan kom om daai hartklop te hoor….daai DOEF….DOEF….DOEF….DOEF….JY WEET?

DRAADKAR.

Ek verstaan nie so lekker nie, Dude, maar ek dink ek weet wat jy bedoel.

DRAADKAR HAAL ’N BOTTEL WISKY UIT SY SAK, VAT ’N SLUK UIT DIE BOTTEL
GEE VIR BAZIL DIE BOTTEL
BAZIL VAT OOK ’N SLUK

DRAADKAR.
Vat ’n gloot sluk. Die goed bevat tippexx. whipe out all memory.

DRAADKAR SMILE, DAN LAG HY VIR SY EIE FLOU GRAPPIE. BAZIL KYK NA DRAADKAR EN SKUD SY KOP. SO ASOF HY WIL SÊ “AG JIRRE, DIE STRAIGHTS EN HULLE KAK GRAPPE”

DEEL 9 (Moeilikheid begin)

 

VOICE VAN DR VAN ROOYEN OP DIE INTERKOM

Nou maar goed, moenie bekommerd wees nie. Ek gaan hier by my spreekkamer se agterdeur uit. Ek gaan huistoe. Sê vir die pasiente dat ek n dringende besoek aan die hospitaal moes gaan gee en reschedule hulle maar. Ek voel in elk geval nie te lekker nie.

BAZIL

Goed dr. Ek sal dit doen. Gaan gerus huistoe en ontspan maar. Ek sal sommer die agterdeur kom sluit en die sleutel weer in die kassie hang. Totsiens dr.

GERRIT.

Girl, wat gaan nou hier aan?

BAZIL

Dr gaan huistoe. Sy spreekkamer het mos ’n agterdeur sodat hy kan wegglip sonder dat die pasiente wat hier sit hom sien. Ou trick van hom. Dan gaan drink hy ’n bier en speel snoeker. Hy dink ek weet nie, maar ek weet alles. Die man wat by die kroeg werk se vrou bring altyd vir my fudge as sy gemaak het, dan vertel sy alles vir my. Maar ek moet sê, daai fudge is nie lekker nie. Is te soet.

GERRIT

Nancy girl!!!! uitgeslape doktertjie die van jou né….

 

DIE DEURKLOKIE LUI EN DAAR STAAN DRAADKAR EN SY TRAWANTE.

GERRIT IS SENUWEE-AGTIG
BAZIL PROBEER SY POUS HOU.

DRAADKAR

Hallo Dok…dankie vir daardie hummmmm, klein gunsie. Maar ons het nog ’n klein gunsie nodig….

DRAADKAR KYK NA GERRIT MET DIE IDEE OM HOM UIT DIE WEG TE KRY. DRAADKAR SIT WEER SY DUIME BY SY BELT SE BUCKLE IN EN BEWEEG MET SY VINGER-PUNTE TEEN SY GULP. HY SMILE. DAN KYK HY NA GERRIT MET ’N FRONS EN TREK SY SKOUERS OP.

DRAADKAR

Privaat?

BAZIL

O dis my vriend, Gerrit. Hy is die hairdresser van oor die pad. julle vriendinne doen gewoonlik hulle hare by hom. Girl, dis nou Draadkar, Buffelbees en Protter.

GERRIT STAAN OP EN STEEK SY HAND UIT VIR HANDSKUD. DRAADKAR VAT GERRIT SE HAND STADIG EN DRUK DIT ASPRIS HARD. MAAR DIE ANDER TWEE DOEN DIESELFDE . SO ASOF HULLE VIR GERRIT WIL WYS ‘WIE IS BAAAS HIER ROND’
HY MAAK DRAMA VAN DIE HANDDRUK.

GERRIT

Aangenaam

DRAADKAR

Aangenaam hu? Nogal fancy né. Hoekom gaan doen jy nie maar die gooses se hare nie sodat ons met jou vriendjie hier kan praat. Of sal ons jou help?

GERRIT

O ek wil nog vra….

DRAADKAR

Nee, jy wil niks vra nie….

PROTTER EN BUFFELBEES STAAN NADER MET DIE DOEL OM VIR GERRIT UIT TE HELP.

GERRIT

Ok ok….ek mince…..Sien jou later girl.

BAZIL SPRING OP, EN STAP KORT, VINNIGE TREETJIES DEUR TOE.

DRAADKAR

Mince? wat de moer is dit?

BAZIL

Dis om te loop. maar ons manier van praat.

DRAADKAR KYK VIR BUFFELBEES EN PROTTER EN LAG. BUFFEL EN PROTTER LAG OOK SAAM.

DRAADKAR.

Nou gaan julle ook nou maar ‘mince” ?

DRAADKAR KYK NA PROTTER EN BUFFEL MET ’N SARKASTIESE KYK. HULLE LAG.

GERRIT TRIPPEL UIT.

DEURKLOKKIE LUI EN HY MAAK DEUR AGTER HOM TOE EN KYK TERUG NA BAZIL.

DRAADKAR

FLUISTER
Ons het ’n gunsie om te vra….

BAZIL

Jy kan maar harder praaat. Dokter van Rooyen is reeds huistoe. Ek is alleen hier.

DIT LYK NIE OF DRAADKAR HOM GLO NIE. DRAADKAR KYK NA DIE DOKTER SE TOE DEUR.

BAZIL
Ek sweer….

 

BAZIL MIK NA DIE KABINET WAAR DIE LEÊRS IS MET DIE GEDAGTE DAT HULLE NOG INFO SOEK OOR EEN OF ANDER PASIENT. ADRES OF TELEFOON NR…..

DRAADKAR.

PRAAT NOU HARDER EN VINNIGER. DRINGENDHEID IN DIE STEM.

Luister nou mooi, Doc, kry jou noodhulptassie en baie verbande. Een van ons ouens, kom ek sê nou maar, is ligtelik beseer. Ons het nie veel tyd oor nie. Jy sal jou gat in rat moet kry. En moenie dat ons twee keer vra nie. En NEE is nie ’n opsie nie. Toe-Toe…

DRAADKAR PRAAT NOU MET ERNS EN DRINGEND. DINGE MOET GEBEUR. HY DRUK VIR BAZIL IN DIE RUG OM VINNIGER TE BEWEEG.
BAZIL GRYP NA ’N WIT NOODHULPTASSIE, VERBANDE. HY VERDWYN IN DIE DOKTER SE SPREEKAMER IN, KOM UIT MET INSPUITINGS. SO ASOF HY GEREED GAAN MAAK VIR ’N 4 URE OPERASIE.
DRAADKAR, BUFFELBEES EN PROTTER RAAK ONGEDULDIG OMDAT BAZIL SO RONDDRAF EN NIE TOT ’N PUNT KOM NIE.

DRAADKAR.

Toe toe nou. Jy mors tyd. het jy alles. Ons wil nie daar aankom en die helfte van die goed is nog hier nie. Buffel, vat hierdie en druk dit in jou sak, Protter sorg dat jy hierdie tassie op jou bike kry. Ons het genoeg tyd gemors. Doc, het jy alles? kom kom….vat hier is jou helmet sit die ding op jou kop.

DRAADKAR HET ’N SPAAR HELMET EN DRUK DIT ONGEDULDIG OP BAZIL SE KOP. BAZIL HAAL DIT AF END RUK SY HARE WEER REG WAT HY DINK DEURMEKAAR IS.
DRAADKAR DRUK DIE HELMET WEER OP SY KOP.

DRAADKAR
Fok jou hare. Jou maatjie kan die weer regmaak, jy kom nou saam met ons.

BAZIL

Maar wat nou?….ek kan nie….wag wag julle….dink julle dis ’n goeie idee….hum….wag…..

BAZIL IS DUIDELIK SENUWEAGTIG EN OP DIE PUNT OM KOP UIT TE TREK.
DRAADKAR VAT DIE HELMET, DRUK DIT OP BAZIL SE KOP, VAT ’N EKSTRA LEER BAADJIE EN EN DRUK DIT SO TEEN BAZIL SE BORS VAS.

DRAADKAR.
Hier, trek aan. Ons moet ry. Jy ry saam met my agter op die bike.

Toe kom.

BAZIL TREK DIE BAADJIE AAN, WIL NOG IN DIE SPIEEL VIR HOMSELF KYK EN DIE KRAAG REGTREK, MAAR DRAADKAR VAT HOM TOE AGTER SY NEK VAS, TREK SY GESIG NADER AAN SY EIE, KYK VIR BAZIL IN DIE OÊ EN FLUISTER,VINNIG PRAAT.

Kom, jy doen dit vir die club, vir my, vir jouself. Vanaand is jou kans om jouself as doc te bewys. vir my, vir jou, vir almal….

BAZIL ZIP DIE BADJIE TOE, DRUK SY STETOSKOOP VOOR BY DIE BAADJIE IN, STAP DEUR TOE, SIT DIE LIGTE AF EN SLUIT DIE DEUR.

VERHOOG SE LIGTE DOOF UIT. NET EEN ROOI LIG WAT OP ’N KAPSTOK VAL WAT EEN VIR DIE BIKERS IN DIE MIDDEL VAN DIE VERHOOG GESKUIF HET MET ’N WIT JAS DAAROP. ROOI LIG VAL DAAROP. KLANK VAN MOTORFIETSE WAT OPSTART, SPIN, WEGJAAG EN UITDOOF. THUNDERSTRUCK SOUND BEGIN SPEEL.
THUNDERSTURCK DOOF UIT
KLANK VAN WAREHOUSE DEURE WAT OOPGAAN, MOTORFIETS WAT STOP EN AFGESIT WORD. MENSE STEMME.
HELDER WIT LIG SKYN OP DIE WIT JAS FLIKKER NET SOOS ’N HARTKLOP.
DOEF DOEF…..DOEF…DOEF….
KLANK DOOF UIT
LIG DOOF UIT
STILTE
BLACKOUT.

DEEL 8 (Groot geld)

BAZIL.

Girl, ek is in ’n toes?…..o ok…goed ek wag. Ek sit solank die ketel aan.
HY SIT DIE TELEFOON TERUG OP DIE MIKKIE, DUIDELIK ONGEDULDIG, EN STAP NA DIE KETEL TOE OM TEE TE MAAK. DAN ’N MELKBEKERTJIE OM DIE PLANTJE OP DIE LESSENAAR NAT TE GOOI. SIT DAN EN DINK DIEP.

GERRIT KOM INGEMINCE.

GERRIT.

Vertel alles Girl. Wat gaan aan? Begin van voor en en los NIKS uit nie. Wat het gebeur? Moenie vir my sê jy is in die moeilikheid nie?…..

GERRIT GAAN SIT BY LESSENAAR, KRUIS SY BENE EN GRYP SY HALS VAS.

BAZIL

Stadig Girtroud, gee my ’n kans.

BAZIL GOOI SY HANDE IN DIE LUG VAN ONGEDULD. SY POLSE IS SLAP EN SY STEM EFFENS TE HARD. HY HOU SY HAND VOOR SY MOND, SOOS WANNEER MENS WIL SKINNER.

Girl, hulle wou toe nie die dr sien nie. Maar vir MY. Klem op die MY (you know girl?)
Hulle het gesê as ek vertel, dan is ek dood, maar ek moet jou vertel, Girl. Hulle het Giel op Wiel se adres en telefoon nommer gesoek. Toe sê hulle dat hulle weet Giel is ’n vroueslaner en trokdrwyer.

GERRIT

Jy lieg.

BAZIL WYS DIE KOEVERT MET BEWENDE HANDE.

GERRIT.

Nancy girl. Het jy sowaar die geld gevat en nog info gegee? Dis trouble soek daai girl…
GERRIT MAAK DIE KOEVERT SO IN DIE PRAAT OOP VAN PURE NUUSKIERIGHEID.

maar my dierbaarheid, dis baie mona (geld). Ek kan aan ’n paar dinge dink wat hierdie geld kan doen. Ek kan daai stunning handbag gaan koop.

 

 

GERRIT SIT EN TEL DIE GELD SO IN DIE KOEVERTJIE.

O Girl, jy is lucky. Jy het die jackpot geslaan. Wat gaan jy met die geld maak?

BAZIL WYS VIR GERRIT OM SY LIPPE TE ZIP EN MAAK SY OË GROOT.

 

BAZIL

My punt excactly ek het toe dit info gegee. Hulle het gesê dis ons geheim. Maar ek is so bietjie Barbara (bang). Maar die ding wat my nog meer op my Nellies (senuwees) het is dat hulle gevra het of ek ’n dr se werk kan doen. Jy weet, wonde, steke, spalk en daai dinge.

GERRIT

Toe sê jy wat?

BAZIL DRUK MET SY VINGERS OP SY SLAPE EN MAAK SY OË TOE.

BAZIL

 

Toe sê ek Ja, ek kan. Gerrit, You never know wat daar nog vir my wag.

GERRIT

Here, girl, jy is diep in die sheila (kak)
Maar geld is geld girl. Ek wens ek kon ook so gelukkie kry.

GERRIT EN BAZIL DINK VIR ’N OOMBLIK, SMILE VIR MEKAAR EN LAG. HULLE STEEK HANDE NA MEKAAR UIT EN FLIKKER SO MET DIE FINGERPUNTE.

 

“GREAT MINDS THINK ALIKE” sê hulle so saam.

BAZIL

Jy sien, meisie, jy werk mos in die salon waar almal uitpraat en skinner. As mens net so bietjie fluister in hulle ore dat die salon ’n groot bron van info is, kan jy mos ook tot hulp wees. Hulle girtys (girlfriends) kom mos gereeld na jou toe. Jy kan so in daai meisie met die platinum hare se ore fluister dat ’n hairdresser alles weet wat in die dorp aangaan. Sy sal dan vir Draadkar-hulle gaan vertel. Dalk kan jy deel word van die storie.

GERRIT.
Ja en as ek in hulle se goeie boekies kom kan hulle vir die bags vertel van my en dan kan ons saamwerk. Maar girl, ons mag vir niemand sê nie.

DIE INTERKOM LUI EN BAZIL ANTWOORD

BAZIL

Ja dr?

VOICE DR VAN ROOYEN

is die prinsloo vrou al hier?
BAZIL

Nee dokter. Ek het probeer bel maar daar is nie antwoord nie

BAZIL KYK NA GERRIT EN MAAK ‘NOU LIEG EK’ GEBARE MET SY ARMS.

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: