WINDRIGTINGS

DIE WINDRIGTINGS – DIE REëNBUI – DIE SLAGAAR.

__________________________________________________________________________________________________

Gatjieponner en

krom dopper

Pastoor en Rabbi

Harikrishna,

straatpredikant

Heks en Non

Monnik of

Uitgeworpene

Hariram of

Galopper-kerk

Ouderling tot

diaken – gesang

psalm of quran

queer of straight…

Maar ek, ek bly die slagaar se klep.

Laat my met rus om bietjie asem te skep.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: