TWEE (II)

Die skaduwee word lewend en ek verander na ‘n nuwe rigting.

Ek onthou ewe skielik toe ek klein was, so laatmiddag as ons gaan stap het, het ek van my eie skaduwee af probeer weghardloop.  Die donker ding het my bly jaag totdat die moeg in my bors gebrand het.

 

Ek het geskreeu vir hulp, maar die akkerbome het vir my gelag. Ek het gehuil, maar die arend het vir my geblaf.

Net voor donker het ek na my kamer toe gegaan, die deur teogemeek en dan voor die spieël gaan staan om te sien of die donker ding wat my gejaag het nogsteeds naby my is.  Ek het na links gekyk, dan na regs.  Dan het ek omgedraai en agter my rug gekyk.  Ek het op ‘n stoeltjie gaan staan om nog beter te kan sien, maar die spieël was net net te hoog vir my.

Ek het dan weer uitgegaan om buite op die gras te staan, en daar hang die swart ding weer aan my.  Die akkerboom lag, die arend blaf en ek hardloop weer by die huis in, na my kamer toe, maak die deur toe, trek die stoeltjie tot voor die spieël en kyk na myself.  Die donker ding is weg.

Waarheen sou die ding gaan? het ek gevra.

Jy sal moet soek, het die spieël antwoord gegee.

Waar soek ek?

Jy sal net moet soek, totdat jy daai ding kry. As hy jou vang en jou insluk gaan jy ook ‘n monster word, net soos hy, het die spieël gesê.

Daardie nag kon ek nie slaap nie. Ek het middernag opgestaan en in die gang af gestap, kort kort agter my gekyk of die monster my nie dalk gevang en ingesluk het nie.

Dan het ek weer omgedraai en ‘n ander rigting gestap, maar die monster was weg. Dalk, net dalk het hy my ingesluk. Toe begin die ding, en die monster wys homself vir die eerste keer.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: