DEEL 8 (Groot geld)

BAZIL.

Girl, ek is in ’n toes?…..o ok…goed ek wag. Ek sit solank die ketel aan.
HY SIT DIE TELEFOON TERUG OP DIE MIKKIE, DUIDELIK ONGEDULDIG, EN STAP NA DIE KETEL TOE OM TEE TE MAAK. DAN ’N MELKBEKERTJIE OM DIE PLANTJE OP DIE LESSENAAR NAT TE GOOI. SIT DAN EN DINK DIEP.

GERRIT KOM INGEMINCE.

GERRIT.

Vertel alles Girl. Wat gaan aan? Begin van voor en en los NIKS uit nie. Wat het gebeur? Moenie vir my sê jy is in die moeilikheid nie?…..

GERRIT GAAN SIT BY LESSENAAR, KRUIS SY BENE EN GRYP SY HALS VAS.

BAZIL

Stadig Girtroud, gee my ’n kans.

BAZIL GOOI SY HANDE IN DIE LUG VAN ONGEDULD. SY POLSE IS SLAP EN SY STEM EFFENS TE HARD. HY HOU SY HAND VOOR SY MOND, SOOS WANNEER MENS WIL SKINNER.

Girl, hulle wou toe nie die dr sien nie. Maar vir MY. Klem op die MY (you know girl?)
Hulle het gesê as ek vertel, dan is ek dood, maar ek moet jou vertel, Girl. Hulle het Giel op Wiel se adres en telefoon nommer gesoek. Toe sê hulle dat hulle weet Giel is ’n vroueslaner en trokdrwyer.

GERRIT

Jy lieg.

BAZIL WYS DIE KOEVERT MET BEWENDE HANDE.

GERRIT.

Nancy girl. Het jy sowaar die geld gevat en nog info gegee? Dis trouble soek daai girl…
GERRIT MAAK DIE KOEVERT SO IN DIE PRAAT OOP VAN PURE NUUSKIERIGHEID.

maar my dierbaarheid, dis baie mona (geld). Ek kan aan ’n paar dinge dink wat hierdie geld kan doen. Ek kan daai stunning handbag gaan koop.

 

 

GERRIT SIT EN TEL DIE GELD SO IN DIE KOEVERTJIE.

O Girl, jy is lucky. Jy het die jackpot geslaan. Wat gaan jy met die geld maak?

BAZIL WYS VIR GERRIT OM SY LIPPE TE ZIP EN MAAK SY OË GROOT.

 

BAZIL

My punt excactly ek het toe dit info gegee. Hulle het gesê dis ons geheim. Maar ek is so bietjie Barbara (bang). Maar die ding wat my nog meer op my Nellies (senuwees) het is dat hulle gevra het of ek ’n dr se werk kan doen. Jy weet, wonde, steke, spalk en daai dinge.

GERRIT

Toe sê jy wat?

BAZIL DRUK MET SY VINGERS OP SY SLAPE EN MAAK SY OË TOE.

BAZIL

 

Toe sê ek Ja, ek kan. Gerrit, You never know wat daar nog vir my wag.

GERRIT

Here, girl, jy is diep in die sheila (kak)
Maar geld is geld girl. Ek wens ek kon ook so gelukkie kry.

GERRIT EN BAZIL DINK VIR ’N OOMBLIK, SMILE VIR MEKAAR EN LAG. HULLE STEEK HANDE NA MEKAAR UIT EN FLIKKER SO MET DIE FINGERPUNTE.

 

“GREAT MINDS THINK ALIKE” sê hulle so saam.

BAZIL

Jy sien, meisie, jy werk mos in die salon waar almal uitpraat en skinner. As mens net so bietjie fluister in hulle ore dat die salon ’n groot bron van info is, kan jy mos ook tot hulp wees. Hulle girtys (girlfriends) kom mos gereeld na jou toe. Jy kan so in daai meisie met die platinum hare se ore fluister dat ’n hairdresser alles weet wat in die dorp aangaan. Sy sal dan vir Draadkar-hulle gaan vertel. Dalk kan jy deel word van die storie.

GERRIT.
Ja en as ek in hulle se goeie boekies kom kan hulle vir die bags vertel van my en dan kan ons saamwerk. Maar girl, ons mag vir niemand sê nie.

DIE INTERKOM LUI EN BAZIL ANTWOORD

BAZIL

Ja dr?

VOICE DR VAN ROOYEN

is die prinsloo vrou al hier?
BAZIL

Nee dokter. Ek het probeer bel maar daar is nie antwoord nie

BAZIL KYK NA GERRIT EN MAAK ‘NOU LIEG EK’ GEBARE MET SY ARMS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: