DEEL 7 (Dinge ruk hand uit)

BAZIL
Dis teen die wet. Heeltemal. Ek mag dit nie doen nie, Jammer. Julle sal my nou moet verskoon en het heelwat werk . Ek kan julle nie help nie. Ek kan in groot moeilikheid kom.
BAZIL DRAAI SY RUG SO HALFPAD OP HULLE, MAAR HOU VIR DRAADKAR NOGSTEEDS IN DIE OOG. BAZIL IS MAAR VERSIGTIG VIR DIE OUENS, WANT HY WEET DAT HULLE GLAD NIE ’N NEE VIR ANTWOORD VAT NIE.

DRAADKAR.

Kom nou, Dok, jy help ons, ons help jou

DRAADKAR SMILE EN SIT KLEM OP DIE ‘DOK’ GEDEELTE. DRAADKAR WEET PRESIES HOE OM VIR BAZIL OM SY PINKIE TE DRAAI.

BAZIL LYK OF HY WIL INGEE EN SAAMWERK. HY HOU SPECIAL DAARVAN DAT DRAADKAR HOM NOU ‘DOK’ NOEM. SOOS IN DOKTER SEKER.

BAZIL

Nee, nee, ek is nie die ‘dok’ nie. Ek is ontvangs.
BAZIIL PROBEER DIE DING WEGPRAAT, MAAR WEET DIT GAAN MOEILIK WEES.

DRAADKAR

Maak nie saak nie, dok. Met daai stettoskoop om jou nek lyk jy nes ’n dok. Watse naam is Bazil anyway. Dis groen goed wat jy op slaai gooi.

BAZIL IS GESKOK OMDAT DRAADKAR WEET WAT BAZIL IS EN DAT HY REKEN DAT BAZIL SOOS ’N DOKTER LYK.

BAZIL

Nou maar goed. Wat is daar vir my in hierdie storie? Ek kan my job verloor dan sit ek alleen op straat met niks nie. Ek sukkel reeds om kop bo water te hou met my rent. As die dokter moet weet dat ek vir jùlle inligting gee, is daar groot moeilikheid. Ek kan by die mediese raad aangegee word. Ek kan hof toe gaan en in die tronk beland.
BAZIL RAAK HEELTEMAL DRAMATIES EN OVER THE TOP OOR DIE STORIE.

DRAADKAR

Stick with us. Solank jy saamwerk en STILBLY is jy veilig in ons hande. Jy sal nooit weer iets kortkom nie.En jy sal nie hof toe gaan nie, nog minder tronk toe. Draadkar sal daarvoor sorg DRAADKAR VAT WEER AAN SY BELT SE BUCKLE EN SPEEL MET SY VINGERS OP DIE VOORKANT VANT SY BROEK. BAZIL KYK DAARNA.

DRAADKAR FLIRT NOU OPENLIK VIR DIE VERKKERDE REDES.

BUFFELBEES EN PROTTER SMILE SKELM EN POMP MEKAAR IN DIE RIBBES OM TE WYS DAT HULLE SOMMER KLAAR GEWEN HET.

DRAADKAR HAAL ’N DIK KOEVERT UIT SY SAK EN SIT DIT VOOR BAZIL NEER. BAZIL LOER EN SIEN DIS GELD.

BAZIL
Wie se info soek julle? Maar as julle sê dat ek dit vir julle gegee het, dan sê ek julle lieg.

DRAADKAR

Giel op wiele. en sy vroutjie. Ons hoor mos hy is ’n vroueslaner en trok drywer. Toemaar, jy beskerm ons naam, ons beskerm jou…maklik.

BAZIL.

Ja, ek hoor ook dat Giel sy arme vrou so verniel. Die vrou is pal hier by die dokter. Siestog ek kry haar so jammer. Maar wat gaan julle…..

DRAADKAR.
Sjuut, jy praat nou te veel…gee net die information.

BAZIL HAAL ’N STUKKIE PAPIER UIT, GROU IN ’N LEÊR EN SKRYF DIE INFORMASIE OP ’N PAPIER NEER. HANDIG DIT OOR AAN DRAADKAR EN BLY SIT.

DRAADKAR VAT DIE PAPIER, WYS DAT BAZIL DIE KOEVERTJIE MOET HOU EN KNIPOOG.

BRAADKAR

Sweet. O ja, nog iets. Kan jy iemand nurse, jy sien, iemand wat dalk ’n wond het of steke soek. Jy weet, daai tipe van ding. Soos ’n regte egte dokter doen.

DRAADKAR SMILE SKELM

BAZIL

Ja, ja, ek kan, maar ek is nie ’n dr nie. ek studeer nog uit hierdie boek.

HY HOU DIE BOEK OP EN TIK MET SY VINGER OP SIEK, SIMPTOME EN BEHANDDELING

DRAADKAR

Good to know.

DRAADKAR EN SY TRAWANTE STAP UIT. KLOKKIE LUI. DRAADKAR KYK TERUG. BAZIL HET GENEIG OM DIE TELEFOON OP TE TEL OM TE BEL, MAAR VRIES TOE DRAADKAR OMKYK

BAZIL BEL TOE HULLE UIT IS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: