DEEL 6 (dit raak gevaarlik)

 

 

GERRIT

Haai Jinne Girl, kyk hoe laat is dit. Ek sal moet mince. Die vrou se highliths het seker teen die tyd gelift. Ek sal moet gaan rince en tint. Ons gail (praat) weer. good luck meisie…..love you

GERRIT SPRING OP EN MINCE DEUR SE KANT TOE, MAAR TOE KOM DRAADKAR, BUFFELBEES EN PROTTER IN. ARROGANT. IN HULLE LEER OUTFITS. HULLE HET DIE REGTE BIKER-CLUB HOUDING. GEE VIR GERRIT ’N KYK, DAN KYK HULLE VIR MEKAAR. DRAADKAR SKUD SY KOP.

GERRIT GRYP SY HALS VAS EN GIL EFFENS. HY KYK NA BAZIL EN BAZIL GRYP DIE STETOSKOOP VAS. GERRIT EN BAZIL LYK VERSKRIK EN BANG VIR DIE BIKERS.
BIKERS KYK VIR GERRIT VRAEND OP EN AF. DUIDELIK NIE GEWOOND AAN DIE CAMP LOOK NIE. DRAADKAR DRUK SY DUIME IN SY BELT EN ‘TAP’ MY SY VINGERS SO TEEN SY BROEK SE GULP. BAZIL SIEN DIT EN SY OË REK WYD. DIE BIKERS KYK VIR MEKAAR EN LAG. MAAR KYK DAN WEER ERNSTIG NA BAZIL

 

 

GERRIT

Hi guys, HY SÊ DIT VINNIG EN SAGGIES.

STAP BAIE VINNE BY DIE DEUR UIT

BIKERS LAG\

BAZIL,
PROBEER VOL SELFVERTROUE PRAAT EN STEEK DIE BANG WEG.

Goeie more. Hoe kan ons help?

DRAADKAR

Is dok in?

BAZIL

Hy is, het julle ’n afspraak

BAZIL BAIE SENUWEEAGTIG

DRAADKAR.

Jy weet mos ons maak nie afsprake nie.

BAZIL MIK OM DIE INTERKOM OP TE TEL EN VIR DR TE BEL.

DRAADKAR.

Nee wat, nie so haastig nie, my ou EN HY DRUK SY HANDE IN SY SAKKE

Ons kom soek eintlik na jou….

BAZIL IS ERG SENUWEEAGTIG EN KYK VIR DRAADKAR OP EN AF. MET BANG IN SY OÊ MAAR TOG ’N BIETJIE VAN EXITEMENT OMDAT DRAADKAR ONGELOOFLIK SEXY IS.

 

BAZIL

Ok? hoe kan ek help? Is julle seker dat julle nie liewer vir Dr wil sien nie.

 

INTERKOM LUI EN DOKTER PRAAT

Stuur volgende pasient in seblief Bazil.

BAZIL
BAZIL DINK VINNIG. HY SAL VIR DIE DR MOET LIEG OOR DIE BIKERS WAT HIER IS. HY GRYP SY HALS VAS EN MAAK SY OË TOE ASOF HY WIL BID. TOE HY SO OË OOPMAAK KYK VIR HOM MET N SMILE EN KNIPOOG.

Dis mevrou prinsloo se afspraak. Sy is nog nie hier nie dr. Ek stuur solank ’n koppie tee vir dokter. Sodra mevrou prinsloo hier is sal ek haar deurstuur. Ek sal haar sommer gou bel om te hoor waar sy is.
PRAAT BAZIL VINNIG.

 

DRAADKAR.

Nogal slim ook

BAZIL

Hoe bedoel jy nou, Draadkar?

GRYP STETOSKOOP VAS

DRAADKAR.

Sien, Bazil, die saak staan so. Jy het klomp leêrs hier in die kas. Leêrs met info op. Jy weet, telefoon nommers, adresse, id nommers ensovoorts. Ons het so ’n paar van daai name en nommers nodig. Dit lyk nie of jy verstaan nie. Ons soek iemand se persoonlike inligting.

DRAADKAR IS NOU SOFT SPOKEN. FLIRT DALK SO BIETJIE MET BAZIL WANT HY BESEF DAT DIT DIE TRICK SAL DOEN OM BAZIL OM SY PINKIE TE DRAAI.
DRAADKAR WEET PRESIES NET HOE OM MET BAZIL TE WERK. BAZIL IS BANG, VERBOUREERD EN SKUD SY KOP STADIG HEEN EN WEER. DRAADKAR FRONS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: